Mobin Lexus ES300 / Lexus RX300 / Mobin Toyota Avalon / Toyota Camry / Toyota Highlander / Toyota Sienna

Mã SP:

  • Mã JCAP : JPC-1034
  • MÃ OEM : 90919-02234

Dùng cho các dòng xe

  • Lexus ES300 (1999-2003)
  • Lexus RX300 (1999-2003)
  • Toyota Avalon (2000-2004)
  • Toyota Camry (2002-2006)
  • Toyota Highlander (2001-2003)
  • Toyota Sienna (2001-2003)
0976389396