Mobin Toyota 4Runner / Toyota Avalon / Toyota Camry / Toyota Highlander / Toyota Land Cruiser / Toyota RAV4 / Toyota Tundra / Toyota Venza

Mã SP:

 • Mã JCAP : JPC-1042
 • MÃ OEM : 90919-02256

Dùng cho các dòng xe

 • Lexus ES300h (2013-2016)
 • Lexus GS300 (2005-2006)
 • Lexus GS350 (2007-2008)
 • Lexus GS450h (2013-2016)
 • Lexus GX460 (2010-2016)
 • Lexus IS250 (2006-2008)
 • Lexus IS250 (2009-2015)
 • Lexus IS350 (2007-2008)
 • Lexus LS460 (2007-2008)
 • Lexus LS600h (2008)
 • Lexus LX570 (2013-2016), (2010-2011)
 • Scion tC (2011-2016)
 • Toyota 4Runner (2010-2016)
 • Toyota Avalon (2013-2015)
 • Toyota Camry (2010-2016)
 • Toyota FJ Cruiser (2010-2014)
 • Toyota Highlander (2016), (2009-2014)
 • Toyota Land Cruiser (2008-2009)
 • Toyota Land Cruiser (2013-2016), (2010-2011)
 • Toyota RAV4 (2009-2016)
 • Toyota Sequoia (2008-2009)
 • Toyota Sequoia (2010-2016)
 • Toyota Sienna (2011-2012)
 • Toyota Tundra (2010-2016)
 • Toyota Venza (2009-2015)
0976389396